Troværdige e-shops

Troværdige e-shops

Handel på nettet er I vækst. Vi er pjattede med at bestille og betale for varerne online, og der er intet der tyder på at vi bliver mindre glade for systemet. Det går desværre ud over butikkerne i byerne, som i mange tilfælde må dreje nøglen. Fordelene ved at handle online er mange, og en anden dag skal jeg ridse dem op for læserne. Denne artikel handler dog om den mere brogede sag ved e-handel, nemlig risikoen for at blive snydt, når man handler online. Der er nemlig risici forbundet ved e-handel. Kan man stole på folkene bag shoppen? Sender de den rigtige vare? Kan man få byttet varen eller bede om penge retur, hvis varen er defekt? Jo, der er mange ting at gøre op med, inden man klikker på Bestil-knappen.


Google starter et nyt koncept, som de kalder Google Trusted Stores program. Hensigten er at e-shops, som man kan stole på, bliver en del af dette program, altså en slags svar på det danske e-handelsmærke, som kun tildeles butikker, der overholder givne krav for sund e-handel. Googles system har været i en testfase, hvor 50 amerikanske shops ekspederede mere end 10 millioner ordrer, og efter sigende virker systemet helt som det skal. Butikkerne bestod testen og fremover kan man roligt afgive en ordre hos butikker, der har Googles badge trykt på shoppen. Ved at holde musen hen over dette badge, får man en slags minirapport, der fortæller om butikkens karakter: god eller dårlig med hensyn til levering, service og hvad der ellers hører til. Planen er desuden at dette badge også skal fremgå, når man finder disse shops i almindelige Google-søgninger.


www.google.com/trustedstores

Læs også

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.