Tidsregistrering er mere end overvågning

Tidsregistrering er mere end overvågning

Ordet tidsregistrering har blandt mange en negativ klang. Der er mange, der sammenligner tidsregistrering med det gamle stemplekort, som er på mange fabrikker og produktionsvirksomheder. Især i den kreative branche er der mange der ser det som en begrænsning og overvågning.

Det er lederne, der vil holde øje med at de ansatte laver noget og derfor får dem til at registrere deres tid minutiøst. Dette KAN naturligvis godt være formålet, men i mange tilfælde, er det i mindst lige så høj grad for de ansattes skyld, at tid skal registreres.

Umuligt at estimere projekter uden

Registrerer man ikke tid, er det kompliceret at vide, hvor meget tid der bliver brugt på projekter. Dermed er det svært at beregne, hvad fremtidige projekter koster. Arbejder man eksempelvis med produktion af hjemmesider, er det essentielt at vide, hvor mange timer det tager at lave en.

Jo flere projekter man har lavet, og jo mere data der er i form af tidsregistreringer, jo bedre kan man estimere tidsforbruget. På den måde slipper man for at lave aftaler, man ikke kan holde, både tidsmæssigt og økonomisk.

Man slipper også for at estimere for kort tid til et projekt, hvilket er til gavn for dem, der rent faktisk skal udføre arbejdet. Enhver udvikler, håndværker, designer, sælger vil blive irritereret over, at der er for kort tid til en opgave.

Hvis man ved lige præcis hvor lang tid de forskellige ting tager, kan man estimere rimelig præcist, hvor lang tid i skal bruge. Noget af det kunder sætter meget stor pris på, er at et produkt eller ydelse bliver overleveret til den aftalte pris og på det aftalte tidspunkt. Dette gør sig gældende uanset om man leverer hjemmesider, typehuse, carporte, implementering af et IT system eller noget helt femte.

Automatisk tidsregistrering?

Der findes meget forskelligt software til formålet. Du kan læse mere om et af dem her, men grundlæggende skal man vælge en løsning, der kan gøre så meget af arbejdet for medarbejderen som muligt. Der findes software, der automatisk registrerer, når der arbejdes. Dette er dog ikke nødvendigvis tid hensigtsmæssigt, da denne type software ofte ikke tager højde for alle slags opgaver.

Også ledernes værktøj

Selvom tidsregistrering ikke skal ses som overvågning, så kommer man ikke udenom, at det også er et værktøj, som ledere kan vurdere meget ud fra. De kan se hvad tiden rent faktisk bliver brugt på. Samtidig kan de bruge dette til at vurdere, hvordan projekter skal sammensættes i de rette teams. Der vil altid være nogen medarbejdere er mere effektive end andre. At sammensætte det rette team til en opgave, er en vigtig funktion for en leder.

Læs også

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.