Misbrug af Dankortet

Misbrug af Dankortet

Vi handler på nettet med tilfredshed. Udbud og pris er nogle af de store årsager til danskernes lyst til at shoppe på internettet, men vi glemmer stadigvæk at passe godt på, når vi har Dankortet fremme foran skærmen. Der er nemlig hele tiden en vis risiko for, at vores kreditkort bliver misbrugt af slyngler, banditter og ligesindede. Dankortet er i farezonen, og en undersøgelse fra Nets viser at der er en stigning omkring misbrug af Dankortet på internettet. Banditterne opsnapper Dankort oplysninger og herefter går de i gang med at bestille varer og få dem leveret til bopælen – i udlandet. Nu foretages misbrugsordrerne i danske forretninger ved brug af danske betalingskort og med levering til danske adresser. Selv internetadressen, den såkaldte IP adresse, er på bestillingstidspunktet ofte også dansk. Det gør opgaven for forretningen med at identificere misbrugsforsøg noget større.


Mange danske e-shops taber penge på svindelen. Det siger næsten sig selv. Butikkerne overvåger i højere grad de ordrer, der tikker ind i Indbakken, men slynglerne bliver bedre og bedre til at maskere de mistænkelige bestillinger. Nu skal et nyt produkt forsøge at hjælpe de danske e-shops. Produktet hedder SMSkontrol og er udviklet af to danskere, der har en god portion forstand på Dankort misbrug. Denne kontrol gør at kunderne skal ”bevise” at deres ordre er godsindet og at forretningerne med god ro kan sende varerne af sted og få deres penge. Nogen mener måske at det er til gene for kunden, som skal verificere en sms kode, men dette er tilsyneladende ikke tilfældet, hvis man skal tro på hvad den ene udvikler siger. Han hedder Kristian Stephansen, og han udtaler:


– internetforretninger trængte til et nyt våben i kampen mod betalingskortmisbrug. SMSkontrol er udviklet med kundefokus i højsædet. Det skal være nemt for både forretninger og forretningernes kunder at identificere sig, så alle bruger mindst mulig tid på at undgå betalingskortmisbrug. SMSkontrol har gennem de seneste måneder vist sit værd ved at identificere mange forsøg på betalingskortmisbrug.
Som altid hylder Nettips tiltag, der sikrer at betalingsstrømmen på internettet forløber uden at irriterende størrelser snyder og bedrager.


www.fraudid.dk 

Læs også

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.